Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Overgang fra børnehave til skole. Forskning og ny viden om dagtilbud. Bakspejlet ’15

I dette nummer sættes der fokus på børns trivsel. Undersøgelser viser, at børn der trives, glæder sig til at komme i skole, og børn der trives øger deres læringsmuligheder.

Børns trivsel begynder længe før skolestart. Den afhænger både af samarbejdet mellem institutionerne og hjemmet, men også af barnets trivsels i daginstitutionen og deres forestillinger om skolen. Det er vigtigt at inddrage børnene i processen og at børnene forstår, at skolestarten er en afslutning og at de skal forlade børnehaven. Læs magasinet og få inspiration til den daglige praksis.

Magasinet er udgivet af EVA (Danmarks evalueringsinstitut), og har pædagoger og ledere af relevante fagblade som primær fokusgruppe.

Tidskriftet kan frit downloades på EVA’s hjemmeside.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Overgang fra børnehave til skole. Forskning og ny viden om dagtilbud. Bakspejlet ’15