Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

På forskerføtter i naturfag

På forskerføtter i naturfag er skrevet af forskere ved dels Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, dels Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Det er en praksisnær og forskningsbaseret bog om udforskende arbejdsmåder og grundlæggende færdigheder i grundskolens naturfag med konkrete eksempler fra norske klasser, korte analyser af undervisningssessioner samt forslag til aktiviteter.

Bogen skal bidrage til ny og motiverende naturfagsundervisning, og den viser, hvad man kan opnå ved at gøre aktiviteterne udforskende, og hvordan dette kan gøres i praksis. Bogen lægger især vægt på læsning, skrivning, mundtlige og praktiske aktiviteter, og hvordan disse kan understøtte hinanden i en naturfaglig udforskning.

Bogen bygger på forsknings- og udviklingsprojektet Forskerføtter og leserøtter, hvor målet var at bidrage til at forbedre elevers læringsstrategier og -udbytte i naturfag. Centralt i projektet var multimodal undervisning med Do-it, Talk-it, Read-it, Write-it som mantra.

Del siden på email

Du deler et link til siden: På forskerføtter i naturfag