Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

På vei til å bli skrivelærer

'På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis' sætter fokus på (grundskole)lærerstuderendes kompetenceudvikling som skrivelærere.

På baggrund af SKRIVUT

Bogen er et resultat af interventionstudiet SKRIVUT - Writig and reflection in the digital room, hvis mål var at udvikle og afprøve en skriftlig, digital platform på tværs af fag, pædagogik og praksis. For projektets formål var at støtte (grundskole)lærerstuderendes kompetenceudvikling som skrivelærere.

Dialog mellem praktikerfaringer og teoritilegnelse

De studerendes kompetenceudvikling sker i tæt dialog mellem praktikerfaringer og teoritilegnelse - viser analyserne fra SKRIVUT-projektet. De studerende henter begreber, modeller og tankesæt som kommer fra skriveforskningen dels fra deres praktikforløb på skolerne og dels fra uddannelsesforløbene.

I bogen synliggøres det, at der er forskelle mellem barnetrinnet (den norske grundskoles syv første trin) og ungdomstrinnet (grundskolens tre øverste klassetrin), når det drejer sig om, hvad der er i fokus indenfor skriveoplæring.
Forskellene vedrører:

  • De skriveopgaver, som de studerende vælger til eleverne
  • De medierende værktøjer, som de tager i brug
  • Måden, hvorpå de studerende går til arbejdet med elevernes skrivning (form, indhold og mål)

Der afsluttes med tre narrativer, hvori der beskrives kvaliteter ved morgendagens skrivelærere sådan som de fremstår i SKRIVUT-projektet.

Fri adgang gennem Open Access

'På vei til å bli skrivelærer: Lærerstudenten i dialog med teori og praksis' er til fri download - såkaldt Open Access - på forskellige filformater herunder PDF og EPub.

Se mere på forlagets hjemmeside: http://press.nordicopenaccess.no.

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: På vei til å bli skrivelærer