Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring

Bogen handler om, hvordan pædagogen kan være med til at skabe et inkluderende læringsmiljø, med grobund for trivsel og læring. Til udførelsen af dette, giver bogen et indblik i didaktik, klasse- og læringsledelse.

Pædagogen i skolen giver værktøjer til pædagoger, der kan give nye muligheder for, at øge barnets trivsel og fremtidig læring. Bogen fortæller om rammerne for skolepædagogens arbejde og om, hvordan pædagogens faglighed og kompetencer kan indgå i det tværfaglige samarbejde på skolen.

Bogen er henvendt til undervisere, pædagoger, samt studerende på lærer- og pædagoguddannelsen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring