Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Pædagogens Undersøgelsesmetoder

I pædagogen verden findes der mange forskellige metoder; studiemetoder, pædagogdaglige metoder og undersøgelsesmetoder. Denne bog forsøger at indføre læseren i konkrete undersøgelsesmetoder, som pædagogen kan benytte i sin praksis. Der tales her om metoder til indsamling af data, empiri eller informationer om eller i det pædagogiske arbejde. Udviklingen af disse metoder hænger bl.a. sammen med moderniseringen af den offentlige sektor, som stiller krav til dokumentation og kvalitetssikring.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Pædagogens Undersøgelsesmetoder