Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Peer feedback – hvorfor og hvordan?

Denne bog er en håndbog til studerende ved en professionshøjskole eller en anden videregående uddannelse, som skal give, modtage og måske også facilitere peer feedback. Som færdiguddannet pædagog, lærer eller en af de andre professionsbacheloruddannelser vil man i sit professionelle virke give og modtage anerkendelse og forslag til forandringer og muligvis også få kritik fra kolleger samt fra de børn, ledere og forældre, som man samarbejder med. Dette er eksempler på feedbackaktiviteter og en central grund til, at træning i at give, modtage og facilitere feedback er vigtig.

Forfatterne har skrevet bogen ud fra egne erfaringer med peer feedback som undervisere og deltagere i feedback-situationer, samtidig med at der inddrages forskning og litteratur om feedback og peer feedback. Desuden er der indsamlet ti praksisbidrag fra undervisere på Københavns Professionshøjskole, som har berettet om anvendte kriterier, spilleregler og rammer for peer feedback.

Bogen ønsker at bidrage til dialoger mellem studerende og undervisere om, hvordan man kan give, få, facilitere og udvikle peer feedback, sådan at alle lærer mest muligt af både feedbacken og de kriterier og spilleregler, som aftales i hvert tilfælde, og af de processer, som peer feedback foregår igennem.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Peer feedback – hvorfor og hvordan?