Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

PISA 2015

PISA er en forkortelse for Programme for International Student Assessment, og undersøgelsen gennemføres hvert tredje år af OECD.

Undersøgelsen tester elevernes kompetencer inden for læsning, matematik og naturfag. I hver PISA-undersøgelse indgår desuden et fjerde undersøgelsesdomæne, som tester eleverne i andre kompetencer end læsning, matematik og naturfag. I 2012 var det problemsløsningskompetence, og i 2015 bliver eleverne testet i problemløsning i samarbejde med andre. PISA indsamler desuden en række baggrundsinformationer, som bruges til analyser af f.eks. elevernes trivsel og til at skabe viden om, hvordan man kan skabe initiativer, der støtter elevernes læring og udvikling.

PISA 2015 gennemføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet (DPU) og KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Resultater for PISA 2015

I PISA 2015 opnår danske elever resultater, der ligger signifikant over OECD-gennemsnittet. Med 502 point i naturfag ligger Danmark nu for første gang signifikant over OECD-gennemsnittet. I læsning har de danske resultater ligeledes vist fremgang, og Danmark ligger nu over OECD-gennemsnittet med en score på 500. I matematik ser vi en markant fremgang i de danske elevers resultat, som med 511 point bringer Danmark væsentligt over OECD-gennemsnittet.

I Danmark deltog 7.161 danske unge fordelt på 331 uddannelsesinstitutioner, som inkluderer både grundskoler og ungdomsuddannelser. De deltagende elever gik på klassetrin fra 7. klasse og opefter. I alt har 72 lande og regioner deltaget i PISA 2015.

Download PISA 2015 nedenfor.

Del siden på email

Du deler et link til siden: PISA 2015