Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Problembaseret læring for studenter og lærere. Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer. 3. utgave

Bogens ønske er at give en grundlæggende introduktion til problembaseret læring som pædagogisk idé, studiemodel og metode. Problembaseret læring eller PBL har som kerneprincip ”Problemet først!”, hvilket betyder, at de studerende samarbejder i grupper med udgangspunkt i virkeligsnære cases og opgaver for at tilegne sig fagets vidensbase og med læreren som vejleder.

I denne tredje udgave forklarer forfatteren, hvilke principper og kendetegn PBL deler med andre aktive læringsformer som for eksempel casemetode og projektpædagogik. Der er også tilføjet et ekstra kapitel om digitale værktøjer og læringsformer, og hvordan disse kan udvikle og styrke undervisningen og læringen hos den studerende.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Problembaseret læring for studenter og lærere. Introduksjon til PBL og studentaktive læringsformer. 3. utgave