Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Prøvebekendtgørelsen med kommentarer & Samlede bestemmelser vedrørende 8.-9.-10. klasse. Om undervisningen og folkeskolens prøver

Prøvebekendtgørelsen med kommentarer henvender sig til alle, som er involveret i gennemførelse af folkeskolens 9. og 10. klasseprøver. Håndbogen kommenterer og præciserer alle paragraffer i den gældende bekendtgørelse, nr. 1132 af 25. august 2016, og den belyser muligheder og grænser for skolernes gennemførelse af prøverne i praksis, sådan at prøverne til enhver tid aflægges troværdigt.

Samlede bestemmelser vedrørende 8.-9.-10. klasse foreligger hermed i 28. udgave og omfatter de helt nye og aktuelle bestemmelser vedrørende undervisning og prøver i folkeskolen og andre skoleformer. Formålet med bogen er, at skoler, der fører elever op til folkeskolens prøver, kan have alle nødvendige oplysninger til rådighed for at kunne gennemføre undervisning og prøver uden problemer og i overensstemmelse med gældende regler på området for grundskolen. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Prøvebekendtgørelsen med kommentarer & Samlede bestemmelser vedrørende 8.-9.-10. klasse. Om undervisningen og folkeskolens prøver