Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Retorikkens hemmelige steder

I retorikken taler man om topik, som skal forstås som steder at argumentere ud fra. Det vil sige, at man oplister de mest udbredte steder, som man kan huske og besøge igen og igen. Ved på den måde at opregne alle de mulige steder, man som taler kan finde overbevisende argumenter, kan man hurtigt skabe sig et overblik, som gør det muligt at afgøre, hvordan man kan fokusere sin sag. Denne teknik er både med til at ruste en til at finde argumenter og gennemskue argumentationen hos andre.

I denne bog – Retorikkens hemmelige steder – ønsker forfatterne at revitalisere denne topiske teknik med henblik på at vise, at mange af de argumenter, som vi hører i dag, kommer fra nogle få steder. Der er især fokus på fakta, hvilket som udgangspunkt er vigtigt, men ifølge forfatterne er det centrale det, som foregår, inden fakta kommer på bordet, nemlig hvilken optik man præsenterer sagen ud fra, idet forskellige optikker åbner for forskellige typer af fakta. Man kan således benytte topikken som et redskab til at navigere sikkert i landskabet af steder, så man kan gennemskue, hvor dagens kommunikation henter dens argumenter og fakta fra.

Bogen består af fire kapitler: Kapitel 1 handler om de klassiske retorikere, som udviklede teknik og sprog til at afdække en sags optik. Kapitel 2 kortlægger de steder i samtiden, der dominerer i dag: politiske steder, gængse steder at argumentere for produkter samt gænge steder at hente stof til personlig selvfremstilling. Kapitel 3 giver redskaber til at opbygge en topisk stedsans, som muliggør, at man kan navigere sikkert i det retoriske landskab af steder. Kapitel 4 har fokus på defensiv kommunikation, hvor man forsøger at ændre optikken for at forsvare ens uskyld og ære.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Retorikkens hemmelige steder