Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Rum og læring for de mindste – om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen

Med bogen gives der inspiration til understøttelse af det pædagogiske grundlag i de fysiske rammer og til, hvordan der skabes sammenhæng mellem rummenes udformning, pædagogik og forskning. Bogen er rigt illustreret og giver konkrete eksempler på inspiration til at skabe fysiske rammer, der støtter de professionelle voksne i at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet til gavn for børn i vuggestuen.

Ifølge forfatterne kan de fysiske omgivelser ses som en forlængelse af pædagogikken i den forstand, at de både kan opleves som en hjælp og en forstyrrelse for de professionelle i at udføre opgaven. Bogens målgruppe er pædagoger og ledere i daginstitutioner med 0-3-årige børn såvel som forvaltninger, studerende og andre med interesse i at skabe ideelle rammer for de mindste børns læring og udvikling.  

Del siden på email

Du deler et link til siden: Rum og læring for de mindste – om at skabe gode læringsmiljøer i vuggestuen