Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

SACERS. Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger. School-Age Care Environment Rating Scale®

Denne bog er en tilpasning af ECERS fra 1980. Foruden SACERS findes der tre andre skalaer med samme format og pointsystem, men deres krav varierer, idet hver skala er beregnet til en bestemt aldersgruppe og/eller type af børns udviklingsmiljø. SACERS er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljøet i SFO’er, på fritidshjem og i andre fritidsordninger. Materialet består af 41 punkter, som er grupperet under seks underskalaer: plads og indretning, sundhed og sikkerhed, aktiviteter, interaktioner, organisationsstruktur og personaleudvikling. Der er desuden et sæt af seks supplerende punkter til skolefritidsordninger med børn med særlige behov.

SACERS er designet til at være omfattende og let at bruge på samme tid. Det kan anvendes til selvevaluering i institutionen, af skolefritidsordningens personale ved tilsyn og overvågning samt af forskere, der skal inddrage en måling af global kvalitet på skolefritidsordningsområdet. Også på pædagoguddannelsen kan SACERS anvendes, her som vejledning til udvikling af nye tilbud på området.

Del siden på email

Du deler et link til siden: SACERS. Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger. School-Age Care Environment Rating Scale®