Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Samfundets samfund

Samfundets samfund er Luhmanns sidste værk. Bogen forsøger, at give en samlet beskrivelse af det moderne samfund. Niklas Luhmanns fokus på kommunkation anser dette som en praksis, der ifølge ham, dels er definerende for samfundet og det sociale liv, men samtidig også skaber udfordringer for at få en succesfuld interaktion.

I bogen analyserer Luhmann en række medier, der både indbefatter sprig, trykte medier og elektroniske medier, samt hans såkaldte succesmedier som kærlighed, ret, penge og magt. Luhmann betragter alle disse medier som kommunikationsformer, og han benytter disse i undersøgelsen omkring, hvordan det modern samfund er differentieret og udvikler sig.

Bogen henvender sig primært til fagpersoner, der beskæftiger sig med systemteori, eller læser på samfundsvidenskabelige eller humanistiske uddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Samfundets samfund