Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sammen om barnets læringshistorie

Formålet med denne bog er at præsentere det pædagogiske værktøj Barnets læringshistorie, der kan bruges til at organisere og gennemføre virkningsfuld dokumentation af barnets udvikling og læring. Bogen kommer med et konkret bud på, hvordan barnets læring og udvikling sættes i centrum for et meningsfuldt forældresamarbejde og styrkede læringsmiljøer i dagtilbud.

I bogen indgår der refleksionsspørgsmål, hverdagseksempler og pædagogiske redskaber, som kan inddrages i opgaven med at styrke forældresamarbejdet og læringsmiljøerne, etablere en evalueringskultur og derved understøtte børns læringsprocesser.

Bogen er en del af serien Læringsmiljøer i dagtilbud, som sætter fokus på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge læringsmiljøer til gavn for barnet og børnefællesskabet samt leg og leg. Serien henvender sig til pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner såvel som studerende og undervisere på pædagoguddannelsen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sammen om barnets læringshistorie