Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Situeret fremstilling

I denne bog præsenteres det danskdidaktiske koncept situeret fremstilling, som er en praksistilgang og metode udviklet af forfatterne ud fra ny teori og forskning om læsning og skrivning. Situeret fremstilling er en videreudvikling af procesorienteret skrivning og genrepædagogik, og den forsøger samtidig at forene skriftlighed i multimodalitet i en samlet didaktik for udvikling af elevens fremstillingskompetence.

Situeret læring er opdelt i tre dele. Første del er en teoretisk diskussion af skrivedidaktikken og en uddybning af, hvordan situeret fremstilling sammentænker situeret læring og teori om skriftlig fremstilling og literacy. Bogens anden del omhandler planlægning, udførelse og evaluering af et situeret fremstillingsforløb. Bogens sidste del er en slags værktøjskasse fyldt med metoder og nyttig baggrundsviden til dansklæreren.

Bogen er en grundbog til lærerstuderende med undervisningsfaget dansk på alle klassetrin, men den kan også læses af dansklærere i grundskolen og af gymnasielærere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Situeret fremstilling