Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skaperglede, engasjement og utforskertrang

Denne norske bog kommer med en bred tilgang til, hvordan lærere kan skabe engagement hos eleverne og give dem lyst til at udforske. Nye perspektiver på æstetiske og tværfaglige undervisningsmetoder fremstilles på en praktisk, men samtidig kritisk måde. Forfatterne viser, hvordan disse metoder kan bruges som redskab for at øge elevernes trivsel, motivation og læringsudbytte.

Bogen er delt op i tre dele. Den første del omhandler vigtige kundskaber, holdninger og kompetencer, som kan udvikles gennem samarbejde. Bogens anden del kommer blandt andet ind på digitaliseringen som en mulighed eller en begrænsning. Den sidste del kommer med teoretiske, sociokulturelle og filosofiske perspektiver for tilrettelægning af et skabende læringsarbejde.

Bogen henvender sig blandt andet til lærerstuderende, lærere, skoleledere og forskere i skole og uddannelse, som er interesseret i at vide mere om alternative undervisningsformer, menneskelig kreativitet og nyskabelse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skaperglede, engasjement og utforskertrang