Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skolen har brug for reflekterende praktikere

Hvordan styrker vi forbindelsen mellem teori og praksis på læreruddannelsen, så den nyuddannede lærer undgår praksischok? I denne artikel har DPU’s magasin Asterisk, der formidler forskning om pædagogik og uddannelse, talt med Hans Dorf og Per Fibæk Laursen, der begge er forskere ved DPU, om, hvordan lærerstuderende kan blive reflekterende praktikere.

De to forskere tager blandt andet udgangspunkt i Donald A. Schöns to typer af refleksion, der på forskellige niveauer kobler teori og praksis sammen. Den ene handler om refleksion i praksis, hvor man som praktiker skal være opmærksom på andres respons. Den anden type handler om refleksion over praksis, hvor man ser på egen praksis udefra og stiller spørgsmål som ”greb jeg det hensigtsmæssigt an? Hvad kunne jeg have gjort anderledes?”

Ifølge Hans Dorf er det relationen mellem teori og praksis, der definerer, hvilken type uddannelse læreruddannelsen skal være. Han peger på, at uddannelsen kan være en laboratorieuddannelse, hvor der veksles mellem teori og praksis, men der skal samtidig være en klar forbindelse mellem de to. Uddannelsen kan også gøres til en femårig akademisk uddannelse som i Finland, hvor integrationen mellem teori og praksis er bedre.

En mere reflekterende tilgang til praksis kan være med til at styrke lærerfaget og læreruddannelsens faglige profil. Den kan desuden hjælpe nyuddannede lærere i mødet med skolevirkeligheden.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skolen har brug for reflekterende praktikere