Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap

Den ændring, der er sket med og omkring skolen i relation til nye læreplaner, læreruddannelsens omorganisering og indføring af nye uddannelses- og skolepolitikker, medfører en ændret skolehverdag, og denne transformation har forandret samfundet samt uddannelsens betydning for unge mennesker. Dette er, hvad forfatterne bag nærværende bog kalder ”skolesamfundet”.

Bogen præsenterer ny forskning om, hvordan lærere bedre kan forstå og møde ungdommen med dens udfordrende historier om, hvordan det er at vokse op i et flerkulturelt samfund. I bogen belyses blandt andet samfundsændringer og ungdommens livssituation, og den viser, hvordan disse faktorer spiller ind i en helhedsforståelse af ungdommen og dens kultur.

Med bogen vil forfatterne undersøge skolen og samfundets betydning for børn og unges liv, og den ser på, hvordan det påvirker deres muligheder for at lykkes. Dette gøres ud fra et tværfagligt perspektiv med bidrag fra forskellige forskningsmiljøer, som har fokus på for eksempel psykisk helbred, kost og træning samt sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap