Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriv opgaver på læreruddannelsen. Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

Denne bog henvender sig til lærerstuderende, som ønsker at skrive bedre opgaver, uanset hvilket emne man skal skrive om, og om man lige er startet på studiet, er i praktik eller skriver bachelorprojekt. Bogen giver råd og tips til, hvordan man konkret sætter ord på papir eller skærm, ligesom den har fokus på alt det, som omgiver opgaveskrivningen, herunder tidsplanlægning, samarbejde, og hvordan man læser med størst udbytte.

Skriv opgaver på læreruddannelsen er skrevet af undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen, og den bygger på deres erfaringer med at undervise, vejlede, eksaminere og være censorer. Bogen samler op på, hvad der ifølge forfatterne giver gode resultater, og den kan desuden ses som en studiemetodisk bog, som støtter læseren i at tage uddannelsen til lærer.

Forfatterne peger på tre aspekter ved skrivningen og det at være studerende som særligt vigtige: Opgaveskrivning er et håndværk, du kan lære, du bliver bedre af at øve dig, og du lærer ikke alene.

Bogen er bygget op af tre dele. Del 1 handler om grundlæggende studieteknik og om skrivning undervejs på studiet. Del 2 har fokus på generelle emner som problemstilling, problemformulering, vejledning, informationssøgning, kildekritik og andet, som er vigtige i opgaveskrivningen. Del 3 beskriver de opgavetyper, der findes på lærerstudiet, f.eks. undervisningsplan, cases og bachelorprojekt.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriv opgaver på læreruddannelsen. Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik