Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik

Denne bog henvender sig til pædagogstuderende, der vil skrive bedre opgaver på uddannelsen – uanset hvilket emne man skriver om, og hvor langt man er nået i uddannelsen. Ud over at handle om at sætte ord på papir eller skærm indeholder bogen også alt det, der omgiver selve opgaveskrivningen: hvordan man planlægger ens tid, hvordan man samarbejder med andre, og hvordan man læser med bedst udbytte. På den måde er bogen ikke blot en lærebog om at skrive, men en studiemetodisk bog, som støtter læseren i at tage uddannelsen til pædagog.

Bogen er bygget op af fire dele: Del 1 (kapitel 1-5) har fokus på grundlæggende studieteknik, og hvordan man kan bruge skrivning undervejs i ens studie. Denne del giver desuden indsigt i, hvordan man bliver god til faglig læsning, og hvordan man studerer og skriver sammen i grupper. Del 2 (kapitel 6-15) omhandler generelt det at skrive en opgave – hvordan man indkredser en problemformulering, hvordan man modtager vejledning, og hvordan man søger information og er kildekritisk. Ligeledes giver kapitlerne viden om, hvordan man skriver akademisk, korrekt, argumenterende og metakommunikerende, hvordan man bruger teori og empiri, og hvordan man laver kildehenvisninger og en litteraturliste. Læseren bliver også klædt på til, hvordan man forbereder sig på og gennemfører mundtlig eksamen. Del 3 (kapitel 16-18) giver et overblik over de opgaver, der er på pædagoguddannelsen, såsom korte opgave, portfolioopgaver og bachelorprojektet. Del 4 (kapitel 19-20) gør læseren klar til mundtlig eksamen – hvordan man forbereder sig og håndterer eventuel nervøsitet – og viser, hvilke kriterier der ligger grund for bedømmelse af ens opgaver.

Med denne anden udgave har forfatterne foruden præciseringer og uddybninger udvidet kapitlerne om samarbejde, om skabelse af empiri, om faglig læsning og om analyse.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Håndbog i akademisk skrivning og studieteknik