Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriv opgaver på pædagoguddannelsen

Denne bog henvender sig til pædagogstuderende, som ønsker at skrive bedre opgaver på studiet, uanset hvilket emne det drejer sig om, og om man lige er startet på uddannelsen, er i praktik eller er ved at skrive bachelorprojekt. Foruden at handle om at sætte ord på papir eller skærm behandler bogen også det, der omgiver selve opgaveskrivningen, f.eks. hvordan man planlægger ens tid, hvordan man arbejder sammen med andre, og hvordan man læser med bedst udbytte.

Forfatterne bag bogen har tre centrale grundantagelser om at skrive og studere, og disse gennemsyrer bogen: Opgaveskrivning er et håndværk, man kan lære, man bliver bedre af at øve sig, og man lærer ikke alene. Det påpeges desuden, at aktiv deltagelse i studiets aktiviteter er vejen til at blive en god pædagog.

Bogens tre dele omhandler studieteknik og skriveproces, emner relateret til opgaveskrivning, f.eks. informationssøgning og vejledning, samt forskellige opgavetyper på studiet, f.eks. portfoliotekster og bachelorprojektet.    

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriv opgaver på pædagoguddannelsen