Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriveren og teksten. Fortellinger om identitet og faglig skriving

Mange mennesker beskæftiger sig med et arbejde, som involverer skrivning, og i skolen skal ikke blot eleverne lære at skrive i forskellige genrer, men lærerne må ligeledes skrive samt hjælpe eleverne med at gøre det. Det at skrive er ofte vigtig for at tilegne sig et fag og en faglig identitet, men dette er der ikke altid fokus på i det faglige arbejde. Skrivning kan være svært for nogle og berøre personlige processer, som angår, hvem vi er for andre, og hvordan vi ser på os selv.

Denne bog handler således ikke kun om skriveproces, kommunikation, sprog og fortællinger, men først og fremmest om forholdet til tekst, proces og sprog, altså hvordan det er at skrive. I bogen interviewes studerende og forskere om skriveprocessens vanskeligheder, glæderne ved skrivning og overvejelser undervejs i udviklingen mod at blive en faglig, kreativ skriver. Gennem pædagogisk-filosofiske diskussioner om identitet, anerkendelse og centrale overgange bidrager bogen med indsigter, som overskrider forestillingen om, at skrivning er noget, man enten er god eller dårlig til.

Bogen henvender sig til personer, som skal vejlede andre i at skrive, og den giver inspiration til personer, som strider med at skrive selv.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriveren og teksten. Fortellinger om identitet og faglig skriving