Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriveutvikling og skrivevansker

Antologien Skriveutvikling og skrivevansker, redigeret af Kari-Anne B. Næss og Hilde Hofslundsengen, handler om børns tidlige skriveudvikling fra børnehaven og frem til mellemtrinnet. Bidragsyderne sætter fokus på, hvordan børn lærer at skrive og udvikler skrivning i et normalforløb. De lægger vægt på, hvordan børnehaven og skolen kan forebygge skrivevanskeligheder hos børn, der er i risiko, og forskellige tiltag, som kan hjælpe børn, som allerede har udviklet vedvarende vanskeligheder.

For at fremme kundskaber om temaet, og hvordan man kan arbejde for aktivt at forebygge og mestre vanskeligheder med skrivning, præsenterer bogen nyere norsk forskning om sammenhængen mellem tidlig navneskrivning hos børn og deres læse- og skriveudvikling, lærernes kortlægning af skriveudvikling og skrivevanskeligheder, mulige risikofaktorer for vanskeligheder, digitale læringsresurser og tiltag. Bogen er inddelt i tre hoveddele: 1) skriveudvikling, 2) skrivevanskeligheder og kortlægning og 3) forskningsbaserede skrivetiltag. De enkelte artikler er fritstående og kan læses uafhængigt af hinanden.

Skriveutvikling og skrivevansker er aktuel for lærere, pædagoger, lærer-, og pædagogstuderende, specialpædagoger, forskere og andre, som er interesserede i skriveudvikling og tiltag for at afhjælpe vanskeligheder med skrivning.

 

 

 

 

 

 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriveutvikling og skrivevansker