Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skriving på norsk som andrespråk

Denne bog præsenterer den viden, forfatterne i gennem forskning og erfaring har fået, om at skrive og undervise i skrivning, når andetsproget er norsk fra ungdomsniveau til videregående uddannelse. Hvad er kendetegnet ved de studerendes tekster, hvad indebærer det at skrive på et andet sprog, hvilke rammer findes for skrivningen og vurderingen af den og hvordan kan den forbedres. 

Bogen henvender sig til forskere og studerende, som studerer faget norsk som andetsprog, andre norske emner og flerkulturel pædagogik. Den er også rettet mod lærere, som har tosprogede elever og studerende i deres klasser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skriving på norsk som andrespråk