Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skrivning og sundhed

Denne bog ønsker at samle en bred vifte af tilgange til skrivning i sundhedskontekster med henblik på, at den kan anvendes af praktiserende behandlere, undervisere, kulturarbejdere, konsulenter og forskere inden for æstetiske, kulturelle og sundhedsfaglige områder. I bogen er der praktiske, metodiske og teoretiske overvejelser, eksempler og tekster fra skriveøvelser, som sammen giver et bredt overblik over tiltag inden for skrivning og sundhed.

Der er ti artikler i bogen, hvoraf den første del består af artikler om skrivning i relation til pædagogik og sundhedsfaglig uddannelse, mens den anden del beskriver forskellige interventioner med skrivning. Den første artikel af Nellie Hermann omhandler aspekter af skrivning i sundhedssektoren ved uddannelsen i narrativ medicin ved Columbia University. Marianne Raakilde Jespersen skriver i den næste artikel om, hvordan skriveøvelser for lægestuderende kan hjælpe dem med bedre at kunne sætte sig ind i patienters og pårørendes oplevelser. Den tredje artikel af Kamilla Pedersen argumenterer for at anvende mere kreative patientcases for dermed bedre at kunne forberede de studerende på det reelle møde med den psykiatriske patient og dennes pårørende.

Den fjerde artikel af Rebekka Boyding, Lasse R. Gammelgaard og Signe Uldbjerg handler om, hvordan gymnasieelever gennem bl.a. skriveøvelser forholder sig til stress på. Charlotte Ettrup Christiansen og Anne Line Dalsgård skriver i den næste artikel om deres feltarbejde på to forfatterskoler, og hvad det vil sige at have en trang til at udtrykke sig kreativt, og hvilken betydning dette har for elevernes liv. Med Carsten Stage, Katrine Solvang Larsen, Lise Kloster Gram og Sarah Dammand Larsens artikel gives der indblik i et projekt med forskellige kulturinstitutioner, hvor syge, pårørende, tidligere patienter, sundhedspersonale og frivillige gymnasieelever deltog i skriveworkshops med det formål at arbejde kreativt med sygdomserfaringer. Anette Søgaard Nielsen og Anders Juhl Rasmussen spørger i deres artikel, om der findes evidens for effekten af kreative skriveværksteder inden for en sundhedsfaglig kontekst, og forfatterne opstiller en række kriterier, som skal være opfyldt, for at kunne svare bekræftende på spørgsmålet. Næste artikel af Birgit Bundesen og Bent Rosenbaum fremlægger empiri fra deres skriveværksteder i psykiatrien for at undersøge sammenhængen mellem sprog, bevidsthed, kommunikativ evne, kreativitet og psykopatologi. Den sidste artikel er skrevet af Dan Ringgaard, som redegør for disciplinen kreativ skrivning og dens historiske udvikling.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skrivning og sundhed