Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag

Bogens pointe er, at sproget skal i spil i alle skolens fag, både ved at læse, skrive, tale og lytte, da al læring sker gennem sprog. Det betyder, at lærere skal have fokus på fagenes særlige fagsprog og give plads til sprogsituationer, der kan skabe forbindelse mellem elevernes hverdagssprog og fagets sprog.

Med bogen ønsker forfatterne at give konkrete bud på, hvordan lærere i deres undervisning kan arbejde med sproget som et værktøj, man kan bruge til at få sine budskaber tydeligt frem, udtrykke sig fagligt, indhente information og så videre. Bogen er tænkt som en værktøjskasse med øvelser til brug i arbejdet med sproget i alle fag, hvor man som lærer kan skrue på sprogknappen.

Der er to dele i bogen. Første del giver et teoretisk perspektiv på arbejdet med sprog i alle fag, og anden del indeholder en række konkrete øvelser, som er let anvendelige, og som aktiverer og præciserer elevernes fagsprog, samtidig med at de skaber sproglig progression i autentiske læringsmiljøer. Øvelserne er relevante som både før-, under- og efteraktiviteter i forbindelse med den faglige undervisning, og de kan tilpasses alle niveauer og fagområder fra mellemtrinnet i grundskolen til ungdomsuddannelser og voksen- og videreuddannelser.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Skru på sprogknappen – fra hverdagssprog til fagsprog i alle fag