Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Småbørnspædagogik 1960-2020 – pædagogiske erindringer

Stig Broström belyser i bogen de væsentligste udfordringer og forandringer, som småbørnspædagogikken har gennemlevet fra 1960 til i dag. En periode, hvori daginstitutionen har bevæget sig fra en forebyggende omsorg for de få børn til dynamiske lege- og læringsmiljøer for alle børn.

Småbørnspædagogikken har været præget af mange forskellige pædagogiske tilgange, og bogen belyser, hvordan disse rammesætter og griber ind i den pædagogiske praksis. Fra en kulturradikal vækstpædagogik til indlæringspædagogik og videre til forskellige marxistisk orienterede tilgange med både struktureret og kritisk frigørende pædagogik for til nu at være funderet i en styrket pædagogisk læreplan og en formålsformulering med demokrati, dannelse, børneperspektiv samt leg og læring. Hvert årti med sine karakteristika og betydning for et børneliv.

Stig Broström beskriver ud fra sit eget perspektiv og i otte kapitler de teoretiske og ideologiske kampe, der har udspillet sig – og læseren kommer tæt på personer og begivenheder, som ikke normalt indskrives i pædagogikkens historiebøger. Bogen rummer desuden en nøje udvalgt og væsentlig referenceliste til inspiration til videre læsning.

Bogens målgruppe er pædagoger og pædagogstuderende på både den almene pædagoguddannelse og de pædagogiske kandidatuddannelser, men bogen er også for relevant for det socialpædagogiske felt og for skolepædagoger og lærere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Småbørnspædagogik 1960-2020 – pædagogiske erindringer