Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Social- og specialpædagogik i teori og praksis

Denne antologi præsenterer et bredt fagspektrum af det socialpædagogiske arbejde, særligt inden for specialområdet. Bogen giver ikke ét entydigt svar på, hvad social- og specialpædagogik er og bør være, men flere forskellige, og dens formål er således at lægge op til en diskussion af det pædagogiske arbejde inden for dette område samt til en faglig og kritisk diskussion af, hvad social- og specialpædagogikkens opgave og funktion på sigt skal være.

Bogen belyser feltet gennem udvalgte perspektiver af det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne med sociale, fysiske eller psykiske vanskeligheder. Det er en bog, som kan bruges som grundbog på pædagoguddannelsens specialisering med henblik på arbejdet med tre overordnede målgrupper: børn og unge med særlige behov, mennesker med sociale vanskeligheder samt mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.

Forfatterne bag bogen har enten selv oplevet det pædagogiske arbejde på egen krop, arbejder i praksis med social- og specialpædagogik eller er undervisere og/eller forskere på området. Det er med andre ord en bog for studerende, professionelle og andre med interesse i at videreudvikle det social- og specialpædagogiske arbejde med mennesker.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Social- og specialpædagogik i teori og praksis