Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen

Omdrejningspunktet for denne bog er de forskellige specialpædagogiske udfordringer, som lærere i skolen kan møde, og dens mål er at bidrage med indsigt i, hvad der forårsager disse udfordringer, og hvordan de kommer til udtryk i skolehverdagen.

En specialpædagogisk tilrettelæggelse eller en forstærket indsats er central for at forebygge, at elevers vanskeligheder opstår eller udvikles, og for at reducere effekten af eksisterende vanskeligheder ved at afdække og igangsætte tiltag. Bogen fokuserer på, hvad der kan gøres for at styrke det specialpædagogiske arbejde i skolen med henblik på at skabe de bedste rammer for enkeltelever og elevgruppers trivsel, udvikling og læring.

Sprogvanskeligheder, læse- og skrivevanskeligheder, matematikvanskeligheder, emotionelle vanskeligheder samt syns- og hørevanskeligheder er blandt bogens temaer. Bogen henvender sig til studerende på læreruddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne samt lærere, som efteruddanner sig.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen