Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Språk i sikte. Barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition

Denne bog beskriver, hvordan kognition, perception, motorik, emotionel udvikling og leg spiller sammen, når barnet skal lære at interagere med omgivelserne. Der præsenteres blandt andet teorier om børns sprogudvikling, relationen mellem sprog, kognition og empati, og hvad som er afgørende, for at sprogudviklingen kommer i gang.

Bogen indeholder et indledende kapitel efterfulgt af et kapitel om børns grundlæggende sproglige udvikling og aspekter som fonologi, morfologi, syntaks, semantik, pragmatik og prosodi. Kapitel 3 beskriver børns sprogudvikling i et historisk perspektiv. I kapitel 4 beskrives prædiktorer, og hvilke aspekter som er betydningsfulde, for at barnets sprogudvikling skal komme i gang. Kapitel 5 præsenterer barnets sensoriske udvikling, og hvordan hørelsen og synet er relateret til talproduktion og kommunikativ udvikling. Kapitel 6 viser, hvordan sproget er repræsenteret i hjernen, og kapitel 7 har fokus på auditiv perceptuel udvikling. I kapitel 8 er omdrejningspunktet talproduktionsprocessen, og i kapitel 9 beskrives samspillet mellem barnet og dets omgivelser. Kapitel 10 omhandler de kognitive evner samt de eksekutive funktioner. Sluttelig fokuserer kapitel 11 på aspekter af sprogudvikling, når det kommer til autisme.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Språk i sikte. Barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition