Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Språk, tekst og komminikasjon og naturfag

Det at lære naturfag drejer sig om at lære det naturfaglige sprog, og denne bogs ønske er at inspirere lærerstuderende, lærere og undervisere på læreruddannelsen til at arbejde aktivt med sprog, tekster og kommunikation i naturfagsundervisningen. Det handler om at bruge sproget på en konstruktiv måde gennem aktiv og bevidst læsning og skrivning, herunder at arbejde med argumentation, informationssøgning og digitale redskaber for at gøre naturfag varierende, spændende og motiverende.

Forfatterne bag bogen viser gennem forskningsresultater og praktiske eksempler, hvordan systematisk arbejde med sproglige kompetencer bidrager til elevernes dybdelæring og motivation. Bogens mange praktiske eksempler er knyttet til grundskole og gymnasium og kan bruges direkte eller overføres til andre temaer og andre aktiviteter. Dette er en revideret og opdateret udgave af Språk, tekst og komminikasjon og naturfag, som udkom i 2010.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Språk, tekst og komminikasjon og naturfag