Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Språket hos enspråkiga och flerspråkiga barn – utveckling och svårigheter

“At utveckla ett eller flera språk är kanske det allra viktigaste som sker under barndomen.”

Sådan indledes omslaget til Språket hos enspråkiga och flerspråkiga barn. Som citatet afslører, sætter denne svensksprogede bog spot på børns sproglige udvikling, som er af kompleks karakter, da der både er sproglige, sociale og kognitive faktorer på spil. I bogen fremhæves derfor også vigtigheden af, at de, som beskæftiger sig med børn i pædagogisk kontekst, har kendskab til børns sprogudvikling.

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit: Afsnit 1 sætter gennem fem kapitler fokus på centrale teorier vedrørende sprogudvikling fra småbørnsalderen til den tidlige og sene førskolealder. Afsnit 2 behandler gennem to kapitler perspektiver inden for flersproglig udvikling. Bogen afrundes med afsnit 3, hvor der fokuseres på, hvordan man i praksis kan støtte børns sprogudvikling, herunder også den flersproglige udvikling. Eksempelvis kan man læse om sang og højtlæsning som brugbare ressourcer.

Språket hos enspråkiga och flerspråkiga barn – utveckling och svårigheter henvender sig til lærere og andet personale i børnehaveklasser, som netop møder børnene i praksis. Ydermere kan bogen benyttes som undervisningsbog til kommende børnehaveklasseledere, logopæder samt specialpædagoger. 

 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Språket hos enspråkiga och flerspråkiga barn – utveckling och svårigheter