Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Språklæring det siste året i barnehagen

Bogen er en videnskabelig antologi om sproglæring i det sidste år af børnehaven, og forfatterne belyser de ældste børnehavebørns sprogmiljø, både i et her-og-nu-perspektiv og med henblik på overgang til skolen. Temaerne i bogen er blandt andet arbejdet med at skabe et inkluderende og kreativt sprogmiljø for de ældste børnehavebørn, 5-6-årige børns sproglige kompetencer, personalets muligheder for at støtte de ældste børns andetsprogsudvikling samt dannelse set i relation til leg, æstetiske oplevelser og tekstlige udtryk.

Antologien bygger på et sociokulturelt perspektiv på sproglæring, som dermed ses som forankret i social sammenspil mellem mennesker samt deltagelse i sociale fællesskaber baseret på samvær og dialog. I antologien analyseres og drøftes empiri fra både børns frie leg, hverdagssamtaler og aktiviteter, som er planlagt og ledet af voksne i børnehaven.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Språklæring det siste året i barnehagen