Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Språkopplæring på småskoletrinnet

At kunne læse, skrive og udtrykke sig mundtligt er tre af de i alt fem grundlæggende færdigheder, som eleverne kommer til at benytte i alle skolens fag. Språkopplæring på småskoletrinnet handler om, hvordan indskolingselevernes sprogudvikling kan styrkes og udvikles gennem erfaring og læring i de forskellige fag.

Sprogindlæring kan foregå på mange forskellige måder, bl.a. gennem litteratur, rim, regler og begrebsindlæring, men det kan også foregå gennem musik, ved at være ude i naturen, gennem fremmedsprog eller tegnsprog. Gennem bogens ti kapitler viser, forklarer og inspirerer forfatterne læseren til at tænke nyt og anderledes om sprogindlæring i indskolingen.

Bogen henvender sig til studerende på læreruddannelsen og lærere, der underviser i sprogindlæring i indskolingen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Språkopplæring på småskoletrinnet