Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sprogbaseret læsning – genrepædagogisk modellering af læsning i folkeskolens ældste klasser.

Sprogbaseret læsning – genrepædagogisk modellering af læsning i folkeskolens ældste klasser er en metodebog, hvori det forklares, hvordan Sprogbaseret læsning, kan bruges til at forbedre undervisningen. Metoden er en videreudvikling af den australske genre-læsemetode ”Reading to learn”, og i den sprogbaserede læsning arbejdes der med sproglig udvikling, faglig læsning og tekstforståelse.

I sprogbaseret læsning gives den faglige viden fra læreren direkte til eleverne, inden teksten læses. Herefter stilladseres de kognitive forståelsesapparat mens der nærlæses. Der arbejdes altså med forståelse samtidig med læsning.

Eleverne er derfor efter denne proces klar til, at genskrive og sige det indlærte med egne ord, og metoden gør det muligt for eleverne at læse komplekse tekster i alle fag.

Målgruppen for denne metodebog er primært underviserer/skoler, der ønsker at udvikle de ældste elevers læseforståelse i alle fag.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogbaseret læsning – genrepædagogisk modellering af læsning i folkeskolens ældste klasser.