Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sprogforum 71: FN’s verdensmål

Temanummeret handler om FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, og om hvordan sprog og sprogfag kan bidrage til at opfylde dem. Dette temanummer ønsker at bidrage til nogle af de konkrete metoder, muligheder og perspektiver, som ligger i alle sprogfag – også dansk. Dette gøres gennem 11 artikler.

Læs fx Bergthóra Kristjánsdóttirs artikel Bæredygtig sprogudvikling og sprogrettigheder, hvor hun sætter fokus på mulighederne for at udvikle sproglig diversitet som et samfundsanliggende. Fordyb dig og læs evt. Karen Lassen Bruntt og Nanna Jørgensens artikel FN’s Verdensmål i et projektorienteret forløb i faget engelsk på læreruddannelsen, hvor lærerstuderende i forbindelse med et specialiseringsmodul om projektarbejde og globale tematikker har arbejdet med verdensmålene. Eller hent inspiration i Lea Anna Petersens artikel ”Nu skal jeg fortælle dig en historie...” – om at bruge historiefortælling til at lære unge om verdensmålene. Petersen deler her sine erfaringer med at bruge historiefortælling til at skabe motivation til globalt engagement blandt unge. Her er fokus på verdensmålenes indhold og betydning – og ikke mindst hvordan de unge konkret kan arbejde med verdensmålene. 

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogforum 71: FN’s verdensmål