Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sprogforum: Genrepædagogik

I dette nummer af Sprogforum er der fokus på genrepædagogik med vægt på den australske tilgang, som introduceres af dennes ophavskvinder og -mænd, hvormed der gives en aktuel status på området. Temanummeret præsenterer også eksempler på andre tilgange til skriftlighed, f.eks. den norskinspirerede danske skriveforskning og en tilgang med inspiration fra critical literacy.

Temanummeret ønsker på samme tid at rette opmærksomheden på det faktum, at genrepædagogikken forholder sig snævert til en skoleintern kontekst med vægt på fagene og mindre på en undersøgende og kritisk reflekterende tilgang til brugen af sproget i verden uden for skolen. Ligeledes stilles der spørgsmålstegn til, hvorfor genrepædagogikken ikke medtager de kunstneriske genrer for på den måde at opmuntre til leg med genrer og eksperimenter med tekstlig hybriditet. Den mundtlige dimension må også medtænkes i genrepædagogikken, og der peges på, at skolens og uddannelsernes mundtlige genrer og sprogbrug må med fra starten – både i deres egen ret og som aktiv støtte til overgangen til skriftlighed.

Download temanummeret her.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogforum: Genrepædagogik