Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner

Denne bog belyser, hvorfor sproglig evaluering er kommet til at spille en så central rolle i dag, hvorfor de sproglige evalueringer ser ud, som de gør, og hvordan evalueringerne påvirker praksis i skoler og daginstitutioner.

Bogen indleder i første kapitel med at beskrive den sproglige evaluerings grundlæggende formål, funktionsmøde og politiske indlejring samt at analysere baggrunden for og karakteren af den øgede sproglige evaluering. Andet kapitel analyserer mødet mellem evalueringsbølgen og den eksisterende praksis på skole- og daginstitutionsområdet. I tredje kapitel er der fokus på de overordnede teoretiske forståelser af sprog og sproglig udvikling, som er med til at danne det videnskabelige afsæt for konstruktionen af sproglige evalueringer. Fjerde og femte kapitel viser, hvilken betydning sproglig evaluering har for praksisfeltet. Sjette kapitel sammenfatter analyserne af den nationale sproglige evalueringspraksis i skoler og daginstitutioner.

Forfatterens håb er, at bogens teoretiske og analytiske perspektiver på sproglig evalueringspraksis kan bidrage til udvikling og kvalificering af sproglig evaluering i fremtiden samt den forskningsmæssige og politiske diskurs herom.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sproglig evaluering i skoler og daginstitutioner