Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Sprogvurdering af 2-årige. Udvikling af praksisnære handleplaner

Undersøgelser viser, at et barns sproglige udvikling allerede ved 2-årsalderen kan forudsige barnets sproglige og sociale udvikling på længere sigt, og derfor har bogens to forfattere valgt at sætte fokus på netop 2-årsalderen. I bogen gennemgås, hvordan en typisk sprogudvikling ser ud i denne alder, hvad der er typiske tegn på et forsinket sprog, og hvilke materialer og redskaber pædagoger, konsulenter og logopæder kan anvende til at afdække sproget hos 2-årige børn.

Bogen består af otte kapitler, bl.a. et kapitel om prædiktorer, altså tegn, som kan forudsige barnets kommende sprogudvikling, og hvilken pædagogisk indsats man kan gøre over for børn i sproglige vanskeligheder. Desuden er der kapitler om sprogvurdering, materialer til udredning, pædagogiske indsatser til brug af handleplaner og forældresamarbejde.

Forfatterne peger på, at det ikke kun drejer sig om de professionelles evner og færdigheder, men også er en kombination af kvaliteten af de materialer, der er til rådighed for arbejdet med børnenes sproglige udvikling, de fysiske rammer for indsatsen samt tid til diskussion af den fælles indsats og det fælles blik på barnet, som er afgørende for arbejdet med at udvikle barnets sprog.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Sprogvurdering af 2-årige. Udvikling af praksisnære handleplaner