Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Stärk språket - Stärk lärandet

I STÄRK SPRÅKET STÄRK LÄRANDET utgår Pauline Gibbons från aktuell forskning och ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen. Boken vänder sig främst till lärare, från förskolan till gymnasieskolan.

Flerspråkigheten i den svenska skolan innebär en stor utmaning för lärare att skapa möjligheter för alla elever att nå målen i läroplaner och kursplaner. Mål som eleverna förväntas uppnå även om de ännu inte till fullo behärskar det undervisningsspråk de möter i skolan.

Gibbons framhåller här fördelarna och möjligheterna med att arbeta ämnesövergripande med både första- och andraspråkselever i klassrummet och visar på ett övertygande sätt, med många praktiska exempel, att en sådan undervisning är språkutvecklande för alla elever.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stärk språket - Stärk lärandet