Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Stilladseret skrivning i indskolingen

Bogen er baseret på den nyeste norske forskning vedrørende stilladseret skrivning i indskolingen. Den bygger på skriveaktiviteter, som Nasjonalt Senter for Skriveopplæring og Skriveforskning (NTNU) har udviklet for at støtte lærere i arbejdet med skrivning i indskolingsårene, for at alle elever får mulighed for at opleve både mening, mestring og motivation i skriveprocessen. Bogen er ikke kun oversat fra norsk til dansk. Skriveaktiviteterne er oversat og bearbejdet fra en norsk skolekontekst til en dansk, og der er indsamlet 390 danske elevtekster som grundlag for den danske udgave af bogen. Dette danske perspektiv er forelagt forskningsgruppen, som har blåstemplet det.

Bogen består af fire dele: I første del præsenteres forskningen om skriveudvikling og skriveundervisning, og i 2. del gives råd om bogstavindlæring og planlægning og gennemførelse af skriveprocesser. I tredje del præsenteres mere end 30 skriveaktiviteter og tilhørende kopiark. Opgaverne er udarbejdet i forbindelse med den norske forskning, og findes her i bogen i en dansk version. I fjerde del præsenteres og gennemgås et vurderingsværktøj, som afprøves på 40 eksempeltekster fra danske elever. De 40 eksempeltekster er udvalgt, så de illustrerer vurderingsværktøjets 8 kategorier og 5 niveauer. Netop gennemgangen af de mange elevtekster i denne del er med til at klæde læseren på til at vurdere sine egne elevtekster. Det kalder på fordybelse og refleksion – og måske i en læsegruppe sammen med kolleger.

Aktiviteterne er målrettet skriveundervisningen i fagene i indskolingen, men de kan let tilpasses ældre elever, ligesom vurderingsværktøjet kan anvendes i undervisningen af elever i læse-skrivevanskeligheder. I arbejdet fokuseres på modtagerbevidsthed, indholdets organisering og omfang, ordforråd, sætningsopbygning, tegnsætning, skrivemåder og stavning, bogstavkendskab samt bøjning og syntaks.

Bogen henvender sig til lærere og pædagoger i indskolingen, lærer- og pædagogstuderende, læsevejledere og danskvejledere samt læse- og danskkonsulenter.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stilladseret skrivning i indskolingen