Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Stille elever i skolen

Alle lærere møder elever, der virker tilbagetrukne og generte. Den stille adfærd skaber ikke problemer for omgivelserne, men den kan give vanskeligheder for eleven selv. Den stille adfærd hindrer den enkelte elevs faglige og sociale læring og udvikling.

Stille elever i skolen præsenterer viden om stille adfærd, og bogen tager årsagerne om den stille adfærd hos eleverne op, og hvilke konsekvenser den kan have. Bogen giver metoder til læreren, der kan bruge dem til at hjælpe og imødekomme de stille elever, så de oplever mestring, læring og udvikling i klassen. Metoderne bliver vist og analyseret gennem en case om en lærer, hendes klasse og en stille elev.

Bogen er en hjælp og giver inspiration til læreren til at se og imødekomme de elever, der kan være svære at få øje på. Hensigten er at give læreren tankeredskaber og indspark til at hjælpe disse elever. Det handler nemlig ikke om at ændre dem, men derimod om at se, lytte og anerkende dem.

Bogen afsluttes med en række refleksionsspørgsmål, som læseren blandt andet kan bruge som tankeredskaber og til at bedømme egen praksis.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Stille elever i skolen