Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Støttende skriveundervisning. En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring

Denne bog bygger på et pilotprojekt på tre skoler i Trondheim i Norge og handler om at støtte elevernes skriveudvikling i forskellige genrer og fag. Projektet forløb i 2015-2018 og skulle styrke sprogundervisningen samt forbedre lavt præsterende elevers læsning, skrivning og mundtlighed ved blandt andet at undervise i genrepædagogik i tre skoler med mange minoritetssproglige elever og elever med socioøkonomiske udfordringer.

Projektet har desuden været et forskningsprojekt ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), hvor det er blevet undersøgt, om og på hvilken måde genrepædagogik kan udjævne forskellen på højt og lavt præsterende elever. I bogen vises der eksempler på forskellige skriveprojekter, som viser, at skriveundervisning med fokus på genrepædagogik er en stor hjælp for elever med et andet modersmål end norsk. Det er især begrebsindlæring, som er vigtig i denne sammenhæng, og elever med norsk som modersmål har også gavn af dette.

Bogen giver konkrete råd til, hvordan lærere kan arbejde struktureret med hele skriveprocessen inspireret af australsk genrepædagogik, og den giver en indføring i genretræk for de mest aktuelle genrer i den norske skole. På den måde kan lærere og lærerstuderende hente idéer og eksempler på meningsfuld skriveundervisning på forskellige klassetrin i grundskolen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Støttende skriveundervisning. En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring