Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Studiegrupper. Samarbejde og facilitering

I Danmark er er gruppearbejde udbredt både under uddannelse og i arbejdslivet, men der tales ikke meget om, hvad der kendetegner et godt samarbejde i gruppen, og mange studerende oplever også problemer med at arbejde i studiegrupper. Bogen bygger på to sæt erfaringer, dels fra forfatternes mange års arbejde med at støtte lærerstuderende i at professionalisere deres samarbejde med hinanden i studiegrupper, dels med facilitering som redskab til at skabe mening og værdi i møder og grupper generelt.

Ifølge forfatterne tror mange, at den gode gruppe handler om, at alle skal være enige og have en god kemi med hinanden. I stedet peger forfatterne på, at studiegrupper skal professionaliseres ved at facilitere samarbejde sådan, at man kan være kreative og produktive sammen. Ligeledes bør ledelse og undervisere skabe gode rammer for det professionelle, faciliterede samarbejde i studiegrupperne, f.eks. sammensætning af grupperne og oplæring af de studerende i facilitering.

Bogen henvender sig ikke kun til lærer- og pædagogstuderende, men også studerende på andre videregående uddannelser samt deres undervisere kan have gavn af bogen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Studiegrupper. Samarbejde og facilitering