Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum

Styrk sproget, styrk læringen er en håndbog til lærere og studerende på læreruddannelsen, der ønsker at kvalificere deres arbejde med sproglig udvikling i fagene og med elever med dansk som andetsprog. Bogen handler om, hvordan lærere kan støtte andetsprogselever i klassens daglige læringskontekster, hvor elever inddrages i udfordrende opgaver med mulighed for udvikling af deres danske skolesprog i fagundervisningen.

Bogen bygger på den nyeste internationale forskning i andetsprogspædagogik og bidrager med en lang række øvelser, strategier og modeller, som kan omsættes direkte i undervisning og praksis. Begrebet stilladsering er bogens omdrejningspunkt, og i bogen findes mange konkrete bud på, hvordan lærere kan stilladsere elevernes læring.

På engelsk udkom bogen i 2015, og den foreligger nu i en dansk bearbejdet oversættelse med forslag til opgaver til studerende og refleksionsspørgsmål til lærere, ligesom der findes en litteraturliste med dansksproget litteratur.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Styrk sproget, styrk læringen. Sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede klasserum