Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tæt på danskdidaktik – undervisning i det integrative danskfag

Tæt på danskdidaktik handler om dansk i folkeskolen og på læreruddannelsen. Den beskæftiger sig med, hvad danskfaget indeholder, og hvad meningen er med at undervise i dansk.

Bogen er organiseret i overensstemmelse med den didaktiske trekant: Den fortæller om indholdet i danskfaget, begrundelser for dette indhold, og den beskriver de metoder, som man kan benytte i faget.

Der indledes med et afsnit om ti tester om faget dansk og fagdidaktik, der skal fungere som en platform for fremstillingen af resten af bogen. Herefter er bogens kapitler inddelt i tre hovedafsnit. Det første hovedafsnit omhandler en række overordnede problemstillinger angående faget dansk og didaktik. I bogens andet hovedafsnit kommer forfatterne med en grundig gennemgang af de fire kompetenceområder for skolens danskundervisning: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Det sidste hovedafsnit handler om de lærerstuderendes bacheloropgave, kildehåndtering og om god danskundervisning.

Bogen henvender sig til lærerstuderende, lærere på efteruddannelsen og til de praktiserende dansklærere, der ønsker støtte, refleksion og gode ideer til danskundervisningen.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tæt på danskdidaktik – undervisning i det integrative danskfag