Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tæt på litteratur – fagdidaktik og metode

Tæt på litteratur er en lærebog til læreruddannelsen og en inspirationsbog til lærere og andre, der interesserer sig for litteratur. Bogens overordnede emner er litteratur og litteraturdidaktik, og den kommer med bud på, hvordan man kan gå tæt på den litterære tekst, som er omdrejningspunktet for litteraturundervisningen.

Bogen er delt op i fire dele. Første del handler om litteraturanalyse og litteraturdidaktik, herunder om det sproglige univers, og hvordan man undersøger og analyserer det. I bogens anden del bliver otte udvalgte tekster analyseret, og bogens tredje del består af et leksikon med definitioner på de mange begreber, der anvendes i bogen. I den sidste del er der udvalgt ni tekster, som kan bruges til at afprøve de metoder, der er blevet brugt til analyserne i bogens anden del.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tæt på litteratur – fagdidaktik og metode