Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tæt på sprog – Håndbog i dansk sprog og sprogdidaktik

Tæt på sprog er en lærebog, der forsøger at introducere til de elementære elementer i didaktik, og har til formål at medhjælpe til at understøtte udviklingen af lærerens didaktiske kompetencer. I dag skal lærerne vide endnu mere om sprog, og der er derfor behov for grundlæggende viden om sprog med didaktisk perspektiv. Forfatterne af bogen, forsøger at formidle hvordan den formelle måde og den funktionelle måde at forstå grammatik på, kan forenes.

Bogen kan både fungere som en opslagsbog og som en redegørende og analyserende bog. Den indeholder introducerende teori med klare og håndterbare definitioner og redegørelser, samt en masse eksempler på sprog og tekster fra skolens hverdag, og hvordan læren kan give den rette vejledning til eleverne.
Bogen henvender sig primært til studerende og lærere på alle niveauer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tæt på sprog – Håndbog i dansk sprog og sprogdidaktik