Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Tal for læring – mundtlighed i indskoling og på mellemtrinnet

Bogen omhandler elevers brug af talesproget i klasserummet. De fleste elever har allerede et udviklet talesprog ved skolestart, men de ved nødvendigvis ikke, hvilken slags talesprog der hjælper dem og deres klassekammerater med at lære. Der er brug for eksplicit undervisning i mundtlighed med henblik på at sikre, at tale i klassen bidrager til læringen.

I bogen gives der en teoretisk indgang til undervisning i talesprogets strukturer med det formål at fremme elevernes udvikling af de nødvendige færdigheder. Det er bogens formål at støtte lærere, som ønsker at fremme elevernes idéer, skabe rammer for, at eleverne sikkert kan udtrykke sig, og som ønsker at skabe et klasserum, hvor eleverne deler og bygger videre på deres viden og dermed styrker både den individuelle og den fælles præstation. Bogen viser, hvordan læreren i sin undervisning lærer eleverne at indgå i en saglig diskussion med fokus på sagen frem for at tage meningsudvekslingen personligt, og hvor de bliver fortrolige med taleværktøjer, som klæder dem på til at udfordre, forhandle og få en dybere forståelse for givne problemer.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Tal for læring – mundtlighed i indskoling og på mellemtrinnet