Nationalt Videncenter for Læsning udvikler i samarbejde med pædagoger, lærere, forskere og andre viden om literacy til gavn for den enkelte og samfundet.

Nationalt Videncenter for Læsning
Humletorvet 3
1799 København V
+45 41 89 90 90
info@videnomlaesning.dk

EAN 5798009882882
CVR 30891732

Udgivelser

Teamsamarbejde – Professionelle læringsfælleskaber og bedre møder

Bogen er udviklet til at støtte det samarbejde, som ønsker at sætte mere fokus på elevernes læring.
Det er et kollektivt ansvar at sørge for, at alle børn og unge lærer mest muligt, og her giver bogen med bl.a. en procesguide et bud på, hvordan man arbejder sig godt videre i et nyetableret team til godt samarbejde, gennem viden om teamets fem faser for udvikling.
Bogen henvender sig til lærere, pædagoger og undervisere og er relevant både i grundskolen og på ungdomsuddannelser. Desuden indeholder bogen et afsnit for ledere.

Del siden på email

Du deler et link til siden: Teamsamarbejde – Professionelle læringsfælleskaber og bedre møder